top of page

Képzési szerződés

Biokertész  képzések, gyakorlat és online tanfolyam

1.) Képzési információk

Képzés szervezője: dr. Garami Márta e.v., továbbiakban Képző

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/005939 

Előadó: Jakab Jutka, kertészmérnök

Képzés módja: online képzés a zoom.us rendszeren keresztül

Képzés időtartama: Online téli turnus 2022. január 11 – 2021. március 1., Online tavaszi turnus: 2022. március 8. - május 3., Online nyári turnus: 2022. május 10. - június 28., Online őszi turnus: 2022. szeptember 6.- október 25., Biokertész gyakorlat: 2022. április 2.- október 22.

Hallgató: 18. évüket betöltött személyek, továbbiakban Részvevő

2.) Képző vállalja, hogy az előzetes tájékoztatóban meghatározott, a résztvevők igényeinek megfelelő képzést nyújt a felnőttképzésben résztvevő hallgatók részére.

3.) Képző kijelenti, hogy a képzés teljes időtartama alatt érvényes felnőttképzési bejelentéssel rendelkezik, teljesíti az előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét, és a képzési dokumentumokat nyolc évig megőrzi.

4.) A Képző vállalja, hogy a Résztvevővel kapcsolatos személyi adatokat, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki.

A Képző ezúton is tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a far.si rendszerbe kötelező felvinnie a Résztvevő személyes adatait, melyet a Résztvevőnek jogában áll megtagadni. Ezt a jelentkezési lapon teheti meg.

5.) A Képző vállalja, hogy a nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett kárt a szolgáltatás igénybevevőjének megtéríti.

6.) A Képzésen résztvevő ezen szerződés elfogadásával igazolja, hogy a képzésről szóló teljes körű tájékoztatást (ár, fizetési feltételek, tananyag) megismerte. A szerződés a jelentkezési lapon a “Küldés” gomb megnyomásával életbe lép , illetve a részvételi díj

díj átutalásával aktiválódik, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

7.) A képzés anyagát rögzített formában Képző a Részvevők rendelkezésére bocsátja és képzés végéig ehhez hozzáférést biztosít. A tananyagként kapott információkat és elektronikus tananyagokat tilos emailben vagy egyéb elektronikus úton tovább küldeni, tárhelyen megosztani, bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztani vagy kinyomtatott formában továbbítani. Résztvevő tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, a Biokertész 2020 Facebook csoport (https://www.facebook.com/groups/813132439184168/) teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

8.) Résztvevő a képzéssel kapcsolatban panasszal élhet. A Képző a reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításról, a végrehajtás határidejéről dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe szükség esetén jogi képviselő vonható be. Képző szükség esetén helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezi. A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatja a reklamálót. A tájékoztatás az illetékes oktatónak, vagy a képzési tevékenység felelősének feladata.

9.) A képzés lemondása. Az átutalt tanfolyami díjat a Képző nem fizeti vissza, kivéve, ha nem a résztvevő részéről fennálló akadályozó tényezőkből adódóan a tanfolyam a Képző oldaláról elmarad illetve időpontja valamilyen egyéb oknál fogva megváltozik! Ez vis major helyzetre nem vonatkozik! A COVID-19 járványhelyzet pl, vis major helyzetnek minősül.

10.) Kérésre a szolgáltató egyszeri átjelentkezési lehetőséget ajánlhat fel egy későbbi programra. Ekkor a már befizetett összeget voucher-ként beszámítja! Azonban erre a programra vagy programra már nem biztosít kedvezményt.

11.) A képzést lemondani/átjelentkezni kizárólag írásban az info@kertlap.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül írásban visszaigazoljuk. A két levél együttesen igazolja, hogy a program lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36309195098).

 

2022. január 10.

Dr. Garami Márta                                                                                    ..............................................                                                                                                                      

Képző                                                                                                                   Hallgató

bottom of page